Stikkord

, , , ,

Burde de norske bokstavene æ ø å forbys? Er det slik at det ikke finnes rom for særnorske karakterer som disse. I dataverden er det ikke særlig lurt å bruke æøå i filnavn når du lagrer dokumenter. Dette kan få katatrofale følger når du etter en tid skal prøve å åpne dokumentene igjen. Rektignok har dette blitt noe bedre i den senere tid. Også på web har det vært problemer med å vise æøå. I HTML får disse bokstavene de rareste utforminger. Og skal du ha en epostadresse så vil det ikke være tillatt å bruke æøå. Det finnes omskrinings regler for dette, men det virker ikke som dette er konsekvent brukt av alle. feks velger noen å skrive æ som e, ø som o, å som a. Men det korrekte skal være æ som ae, ø som oe, å som aa. For de som et par sekund trodde at jeg nå er i ferd med å bli samfunns kritisk tiltross for at jeg har reist for å komme bort fra det å mene noe i alle saker, så tar dere feil. Dette har nemlig sin naturlige relevans i at jeg som kjent har en å i navnet mitt, og det har også mitt kjære reisefølge. Det er nesten komplett umulig for engelsktalende å utale Ståle selv om jeg sier til dem at de jo har å-lyden i språket sitt gjennom sammenstillingen av au, som feks i Paul. Jeg opplever de mest kunstferdige måtene å utale navnet mitt på, Stule, Saaaale, Staile, Stoole, Staadle. Det enkle er ofte det best så jeg sier at heller får kalle meg John, siden det nesten er som Johan. Men hvorfor er jeg så opptatt av dette. Jo fordi flyselskapene rundt om i verden har bestemt at det er det som står i passet som er det samme som skal stå på flybilletten. I mitt pass så står det Ståle, altså var det det jeg trodde skulle stå på bestillingen av biletten, men det viser seg at når passet blir maskinelt lest så står det Staale. Det betyr at de som sjekker oss inn på flyet må taste til fingrene går i kryss for å rette opp dette hver gang vi skal sjekke inn på et fly. Det gjør jo forsåvidt ikke meg noe, men det virker som de plages av dette og blir irriterte over å måtte gjøre disse ekstra fintene. Så da vi var god og vel halvveis i turen, sendte jeg en epost til Star Allianse for å høre om det var mulig å bare gjøre en bitteliten endring legge til en a i begge navnene. Men det skulle vise seg å være ganske vanskelig. Du kan alså endre alt mulig rart på turen, feks legge inne omvei om Alta, men du kan ikke endre på navnene fordi turen har begynt. På meg så virker jo det litt stivbeint. Men slik er det for det har Star Allianse bestemt! Så da spørs det om vi har tapt kampen om våre særnorske tegn, og at foreldre som får barn nå vil la være å gi dem navn med disse bokstavene i seg.

Reklame