Stikkord

, , , ,

Det første taxisjåføren sa til oss var at viss det er stille på Aruba så er det noe galt. Det er ikke noe problem sa vi, for vi kommer fra Norge og der blåser det og. Men det er en annen type vind her. Selvfølgelig så spiller det en rolle at det er mye varmere, og det er egentlig bare greit at det blåser. For det hadde vært uutholdelig varmt om det ikke gjorde det. Men det har sine utfordringer, særlig når en skal spise salat, og det nytter nemlig ikke å la servietten ligge på fanget. Du skal være ganske rask til å spise skal du få i deg noe av salaten. Min fløy sin vei og ble nok mat for iguanene rundt forbi, og dressingen gikk i fanget.:-) Siden vi føler oss litt som charter turister her, tok vi like godt en busstur rundt øya. Guiden vår het Ronny Jensen, han benektet hardnakket at han var av skandinavisk avstamning. Og måten han benektet det på tydet på at han hadde fått spørsmålet før. Men jeg tror allikevel at han nedstammer fra en nordnorsk sjømann som har forlist utenfor øya og drevet i land. Dette begrunner jeg med at han hadde en tørrvittig humor og at han til stadighet maste om at her på Aruba så må du male husene minimum to til tre ganger i året. Eller så vil de forvitre og bli totalt ødelagt. Og det bringer mine tanker over på han som aldri beiste sjarken sin. Vel turen var grei, vi fikk et overblikk over hele øya. Hoved inntektskilden før turismen tok over var et svært oljeraffineri, som Exxon drev. Da det ble nedlagt i 1985 sank innbyggertallet på Aruba med 15 tusen. I dag bor det 120 tusen på øya, omtrent det samme som i Stavanger by. Nå lever de utelukkende av turisme. Det finnes mye kaktus på denne øya, og lite husdyr. Vi så ingen som hadde verken kyr eller geiter. Guiden tok oss med til en strand som heter Baby beach. Den ligger like ved det nedlagte raffineriet. Navnet fikk den fordi husmødrene som var gift med de som jobbet på raffineriet tok med seg barna sine hit og badet.

De fleste på øya lærer fire språk på skolen, engelsk, nederlansk, spansk og papimento som er en blanding av de første. 54 prosent kan mer en 7 språk.

Et typisk arubiansk hus, taket er konstruert for å samle vann.

Det nedlagte raffineriet.

Baby beach

På østkysten, the natural bridge

Kan være greit å ha en stasjon for det ja

Baby beach

Reklame