Hvorfor heter siden herligalondon? Før i tiden var det vanlig å bruke uttrykket «herliga London sa maen når han såg Sandnes» her i regionen. Siden har mann kortet det ned og brukt bare «herliga London» som et mildt kraftuttrykk, eller som et uttrykk for forbauselse og forundring.

Men min begrunnelse for å ha dette som navn på en reiseskildring har opphav i at vi har planlagt en jorden rundt reise fra sommeren 2012. Denne vil starte og ende opp i London. Og selv om jeg ikke kjenner London veldig godt, så synes jeg jo at det er en herlig by.

Reklame